فرم ثبت اطلاعات همکارانی که در یکی از سامانه ها ثبت نام نشده اند

فرم ثبت اطلاعات همکارانی که در یکی از سامانه ها ثبت نام نشده اند

از آنجا که امکان تکمیل دوباره فرم وجود ندارد ، لطفا در درج اطلاعات دقت لازم را مبذول نمایید .
پر کردن فیلدهای مشخص شده با ستاره قرمز ، الزامی است .